แนวทางการเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ด

เลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ด

การเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ดทำให้สะดวกสบายและง่ายต่อการเลี้ยง โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงกระต่ายไว้ในห้อง ในคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้นต์ และต้องปล่อยกระต่ายให้อยู่ภายในห้อง เมื่อผู้เลี้ยงต้องออกไปทำงาน ใครที่เลี้ยงกระต่ายด้วยวิธีนี้เรามีแนวทางการเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ดมาแนะนำครับ

แนวทางการเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ด

อาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงกระต่ายมีจำหน่ายอยู่ตามอยู่ท้องตลาดหลากหลายชนิด ลักษณะเป็นอาหารอัดเม็ดหรืออาหารข้น มีทั้งแบบเป็นแท่งเล็กๆ หรือเป็นเม็ดทำจากอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือใช้ส่วนผสมจากอาหารหลายชนิดเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ได้สารอาหารที่มีประโยชน์และให้พลังงานตามความต้องการของกระต่ายในแต่ละช่วงวัย

การให้อาหารเม็ดตามช่วงวัยของกระต่าย

การเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ดจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ กระต่ายแรกคลอด กระต่ายเด็ก และกระต่ายโตเต็มวัย

1. แนวการเลี้ยงอาหารเม็ดลูกกระต่าย

กระต่ายที่อายุตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 20 วัน ควรให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว หากเป็นลูกกระต่ายที่ซื้อมาเลี้ยงควรเลือกนมที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด เช่น นมวัว หรือนมแพะ

การให้อาหารและนมลูกกระต่าย

อายุ 7 วัน ป้อนนมวัวหรือนมแพะ วันละ 5 ลบ.ซม. 3 เวลา

อายุ 14 วัน ป้อนนมวัวหรือนมแพะ วันละ 15 ลบ.ซม. 3 เวลา

อายุ 20 วัน ป้อนนมวัวหรือนมแพะ วันละ 25 ลบ.ซม. 3 เวลา เริ่มให้อาหารเม็ดได้เล็กน้อยหากอาหารเม็ดแข็งเกินไป ให้ใช้น้ำพรมเพื่อให้อ่อนตัวลง เสริมด้วยผักสดและหญ้าในปริมาณน้อยๆ

อายุ 1-3 เดือน ให้อาหารเม็ดวันละ 2 ครั้ง เสริมด้วยหญ้าแห้งทุกประเภท

2. แนวทางการเลี้ยงอาหารเม็ดกระต่ายเด็ก

กระต่ายอายุ 3 – 6 เดือน ให้อาหารเม็ดวันละ 2 ครั้งเสริมด้วยหญ้าแห้งตามปกติ และเริ่มให้กินหญ้าขนได้ครั้งละ 1-2 ใบ ก่อนให้กระต่ายกินควรล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อน เมื่อกระต่ายกินแล้วการขับถ่ายเป็นปกติให้ค่อยๆเพิ่มปริมาณหญ้าขนให้มากขึ้น

3. แนวทางการเลี้ยงอาหารเม็ดกระต่ายโตเต็มวัย

กระต่ายอายุตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป ให้อาหารเม็ดและหญ้าแห้ง รวมทั้งหญ้าขนตามปกติ และเริ่มให้ผักผลไม้ได้ เมื่อให้กระต่ายกินผักผลไม้แล้วต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติจากการขับถ่าย หากเป็นปกติเริ่มให้ผักในปริมาณที่มากขึ้นได้ แต่ผลไม้ควรให้กระต่ายกินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

กระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชเพียงอย่างเดียว อาหารที่เหมาะสมสำหรับกระต่ายต้องเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันต่ำ แต่มีกากใยหรือไฟเบอร์สูงซึ่งจะมีอยู่ในหญ้าสดและหญ้าแห้ง ส่วนไฟเบอร์ที่มีอยู่ในผักผลไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของกระต่าย จึงเหมาะสำหรับให้เป็นอาหารเสริมเท่านั้น

Back to Top