เลี้ยงกระต่ายตัวเดียวได้หรือไม่

เลี้ยงกระต่ายตัวเดียว

การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงทุกประเภท หากผู้เลี้ยงรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงประเภทนั้น ก็จะทำให้การเลี้ยงดูง่ายขึ้น กระต่าย เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมเป็นสัตว์สังคมคืออยู่รวมกันหลายๆตัว การเลี้ยงกระต่ายตัวเดียวที่ถูกต้องควรทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบมาให้

กระต่าย มีพฤติกรรมเป็นสัตว์สังคม

ธรรมชาติของกระต่ายเป็นสัตว์สังคมคืออยู่รวมกันเป็นฝูง กระต่ายตามธรรมชาติเมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูงจะมีการจัดลำดับชั้นในฝูง เมื่อนำมาเลี้ยงก็ยังคงมีสัญชาตญาณนั้นอยู่ การเลี้ยงกระต่ายหากมีการนำมาเลี้ยงเพิ่ม เมื่อปล่อยกระต่ายไว้รวมกันอาจสู้กัน เวลาแยกกระต่ายออกจากกันต้องระมัดระวังหรือสวมถุงมือเพราะอาจถูกกระต่ายกัดเอาได้

เลี้ยงกระต่ายตัวเดียวได้หรือไม่

เมื่อกระต่ายเป็นสัตว์สังคม ทำให้มีคำถามว่ากระต่ายนำมาเลี้ยงตัวเดียวได้หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่การเลี้ยงกระต่ายตัวเดียวก็ทำได้และมีคนจำนวนไม่น้อยเลี้ยงกระต่ายแบบขังกรงไว้ในบ้าน แต่การที่กระต่ายเป็นสัตว์สังคม ผู้เลี้ยงควรเป็นเพื่อนเล่นที่ดีของกระต่ายด้วยการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่นทำให้กระต่ายรู้สึกคุ้นเคยและไม่เหงา

ปัญหาในการเลี้ยงกระต่ายเป็นคู่หรือเลี้ยงหลายๆตัว

การเลี้ยงกระต่ายตัวเดียว โดยที่ผู้เลี้ยงไม่ได้ดูแลหรือเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด อาจทำให้กระต่ายมีนิสัยและพฤติกรรมแปลกๆชอบหลบซ่อนตัวไม่เข้าใกล้คน และอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว แต่การนำกระต่ายมาเลี้ยงไว้เป็นคู่หรือเลี้ยงหลายๆตัวก็อาจสร้างปัญหาได้เช่นเดียวกัน

กระต่ายเป็นสัตว์ที่มีชีวิตซับซ้อน การเป็นสัตว์สังคมทำให้กระต่ายชอบอยู่รวมกันหลายๆตัว แต่หากนำมาเลี้ยงรวมกันหรือเลี้ยงเป็นคู่เพื่อให้ผสมพันธุ์กัน นอกจากกระต่ายจะไม่ยอมผสมพันธุ์กันแล้วยังอาจกัดและต่อสู้กันได้อีกด้วย ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลี้ยงต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ดีกว่าจะเลี้ยงหลายๆตัวเลี้ยงเป็นคู่หรือเลี้ยงตัวเดียว

การเลี้ยงกระต่ายหลายตัวหรือเลี้ยงไว้เป็นคู่ ควรเป็นกระต่ายที่ถูกเลี้ยงและโตมาด้วยกันเพราะมักจะเข้ากันได้ดี กรณีผู้เลี้ยงต้องการเลี้ยงเพศผู้หรือเพศเมียเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผสมพันธุ์กัน ไม่ควรปล่อยให้อยู่รวมกันในทันทีเพราะอาจต่อสู้หรือกัดกันได้ แต่ต้องทำให้กระต่ายทั้งสองตัวรู้สึกคุ้นเคยกันก่อน และต้องทำอย่างระมัดระวังและใช้เวลาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป

จากพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของกระต่าย ถึงแม้จะเป็นสัตว์สังคม หากผู้เลี้ยงนำกระต่ายมาเลี้ยงเป็นคู่หรือเลี้ยงหลายตัวแต่เข้ากันไม่ได้ มีการกัดหรือต่อสู้กันเสมอ ก็สร้างปัญหาในการเลี้ยงดูได้ การเลี้ยงกระต่ายตัวเดียวแต่เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นก็ทำให้สัตว์เลี้ยงมีความสุข เราก็จะมีความสุขไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราด้วยเช่นกัน

Back to Top