การดูแลอุปกรณ์และกรงเลี้ยงกระต่าย

อุปกรณ์เลี้ยงกระต่าย

การเลี้ยงกระต่ายนิยมเลี้ยงลูกกระต่ายตั้งแต่เล็กๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับคนได้ง่าย แต่การเลี้ยงกระต่ายตั้งแต่ยังไม่หย่านมทำให้ภูมิต้านทานโรคในตัวกระต่ายลดลง จึงต้องดูแลรักษาความสะอาดทั้งอุปกรณ์ กรงกระต่ายและสถานที่ใช้เลี้ยงเป็นอย่างดี

การดูแลอุปกรณ์และกรงเลี้ยงกระต่าย

การดูแลกระต่าย นอกจากดูแลเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน ความสะอาดและสุขลักษณะต่างๆ การดูแลอุปกรณ์และกรงเลี้ยงกระต่ายก็ต้องดูแลเป็นพิเศษและต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกระต่าย ดังนี้

1. การดูแลกรงกระต่าย

การเลี้ยงกระต่ายในกรงมี 2 ลักษณะ คือมีพื้นที่ในการเลี้ยงไม่มากต้องเลี้ยงไว้ในกรงเพื่อดูแลได้ง่าย และการเลี้ยงไว้ในกรงขนาดใหญ่ เพื่อจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยง ขนาดของกรงทั้ง 2 ลักษณะขึ้นอยู่กับจำนวนกระต่ายที่นำมาเลี้ยง

สำหรับขนาดกรงเลี้ยงเดี่ยวควรมีขนาดกว้าง 50 – 60 เซนติเมตร ยาว 60 – 90 เซนติเมตร สูง 45 – 60 เซนติเมตร หากต้องการเลี้ยงกระต่ายหลายตัวอาจทำเป็นกรงตับและซ้อนกัน 2 – 3 ชั้น หรือทำกรงขนาดใหญ่เพื่อขังกระต่ายๆหลายๆตัวไว้ด้วยกันแต่ต้องไม่คับแคบเกินไป กรงควรมีความแข็งแรงทนทาน และหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง

2. ดูแลความสะอาดภาชนะใส่อาหาร

ภาชนะสำหรับใส่อาหารควรใช้ถ้วยดินเผาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และมีน้ำหนักมากพอที่กระต่ายจะไม่สามารถทำล้มได้ อาจใช้กล่องใส่อาหารที่ทำด้วยอลูมิเนียมเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือรูปครึ่งวงกลมผูกแขวนติดข้างกรงก็ได้เช่นกัน การเลือกใช้ภาชนะรูปแบบนี้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

3. ดูแลความสะอาดภาชนะใส่น้ำ

ภาชนะสำหรับใส่น้ำให้กระต่ายมีหลายรูปแบบ และมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน เช่น ภาชนะดินเผามีน้ำหนัก ใส่น้ำแล้วกระต่ายไม่ทำล้ม แต่มีข้อเสียกระต่ายอาจขับถ่ายมูลหรือของเสียลงในน้ำ ทำให้สกปรกและต้องเปลี่ยนน้ำและทำความสะอาดบ่อยๆ

ส่วนการเลี้ยงกระต่ายไว้ในกรงหลายๆตัวรวมกัน อาจใช้อุปกรณ์ให้น้ำแบบอัตโนมัติก็ได้ ข้อดีเพื่อประหยัดแรงงานและประหยัดอุปกรณ์ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถือเป็นข้อด้อยที่ผู้เลี้ยงต้องนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกัน

4. ดูแลและจัดเตรียมรังคลอด

กระต่ายเมื่อโตเต็มวัย หากเลี้ยงไว้เป็นคู่กระต่ายจะผสมพันธุ์กันเมื่อเป็นสัด ดังนั้น ภายในกรงต้องตัดเตรียมรังคลอดไว้ให้กระต่ายด้วย รังคลอดควรมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร รองพื้นด้วยตาข่ายและกรุทับด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง

สำหรับการดูแลอุปกรณ์และกรงเลี้ยงกระต่ายรวมไปถึงการจัดเตรียมรังคลอดไว้ให้กระต่าย ช่วยให้ผู้เลี้ยงดูแลและเลี้ยงดูกระต่ายแบบมืออาชีพ ทำให้กระต่ายมีสุขภาพที่แข็งแรง การเลี้ยงไว้ดูเล่นอาจกลายเป็นการเลี้ยงเพื่อหารายได้เสริมจากการจำหน่ายลูกกระต่ายก็น่าสนใจนะครับ

Back to Top