ประโยชน์ของอาหารเม็ดกับการเลี้ยงกระต่าย

อาหารเม็ดกระต่าย

อาหารหลักของกระต่ายก็คือหญ้าและพืชผักผลไม้ เมื่อมีการนำกระต่ายมาเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ผู้เลี้ยงมีความสะดวกสบายและสามารถมีหญ้าให้กระต่ายกิน ทำให้มีการผลิตอาหารเม็ดกระต่ายหรืออาหารอัดแท่งที่มีสารอาหารที่เหมาะสำหรับกระต่ายออกมาจำหน่ายมากมายหลายชนิด อาหารเม็ดมีประโยชน์กับการเลี้ยงกระต่ายอย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

ประโยชน์ของอาหารเม็ดกับการเลี้ยงกระต่าย

ถึงแม้อาหารหลักของกระต่ายจะเป็นหญ้าสดและหญ้าแห้ง เพราะร่างกายกระต่ายต้องการมากถึงร้อยละ 70-75 ของปริมาณอาหารทั้งหมดต่อวัน แต่การเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดก็ยังมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้เลี้ยง ทั้งที่อาหารเม็ดถือว่ามีความสำคัญน้อยที่สุดสำหรับกระต่ายแต่ด้วยความจำเป็นของผู้เลี้ยง

อาหารเม็ดจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง การให้กระต่ายกินอาหารเม็ดจึงต้องเลือกที่คุณภาพดี มีไฟเบอร์สูง ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อกระต่าย ในแต่ละวันควรให้อาหารเม็ดในปริมาณที่จำกัด และเสริมด้วยผักผลไม้

อาหารเม็ดกระต่ายมีหลายยี่ห้อ การให้อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้กระต่ายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ยกเว้นเลือกซื้ออาหารเม็ดอย่างดีที่มีสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการของกระต่ายในแต่ละวัน โดยเฉพาะไฟเบอร์ซึ่งอาหารกระต่ายบางยี่ห้อราคาแพงเป็นอาหารเม็ดของต่างประเทศทำจากอัลฟาฟ่าซึ่งเหมาะสำหรับกระต่ายเด็ก และอาหารเม็ดที่ทำจากหญ้าทิมโมธี หรือบางยี่ห้อเป็นอาหารเม็ดทำจากถั่วเหลือง ที่ทำจากกากถั่วเหลือง ทำให้มีราคาที่แตกต่างกัน

ประโยชน์หลักๆของอาหารเม็ดกระต่าย ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เลี้ยงกระต่าย ส่วนคุณค่าและสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารอัดเม็ดขึ้นอยู่กับส่วนผสม หากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงราคาก็จะแพงตามไปด้วย ผู้เลี้ยงกระต่ายส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงอาหารเม็ดคู่กับหญ้าสด หญ้าแห้ง และเสริมอาหารหรือให้อาหารด้วยผักและผลไม้

การเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารเม็ด

การเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารอัดเม็ด ควรให้วันละ 2 เวลา คือช่วงเช้าและช่วงเย็น กระต่ายทั่วไปอาจให้อาหารเม็ดเป็นหลักโดยเฉพาะผู้เลี้ยงที่ต้องทิ้งกระต่ายไว้ในห้องเพียงลำพังขณะออกไปทำงาน ส่วนกระต่ายเลี้ยงลูกหรือแม่กระต่ายที่มีลูกอ่อนควรให้ทั้งหญ้าแห้งและอาหารอัดเม็ด หรือมีอาหารว่างประเภทผักผลไม้ให้กระต่ายในช่วง 13.00 น อีกหนึ่งเวลา

ความสำคัญของการให้กระต่ายกินหญ้าแห้งคู่กับอาหารเม็ดกระต่าย เพื่อเป็นการลับฟันของกระต่ายเนื่องจากฟันต้องบดเข้าหากันในขณะเคี้ยวหญ้า ถ้ากระต่ายกินแต่อาหารเม็ดซึ่งขบปุ๊บแตกปั๊บ ฟันของกระต่ายจะไม่ได้บดเข้าหากันเหมือนเคี้ยวหญ้า อาจจะงอกยาวออกมาทำให้ฟันผิดรูปได้ ทราบประโยชน์ของอาหารเม็ดกับการเลี้ยงกระต่ายแล้ว อย่าลืมเลือกอาหารเม็ดหรืออาหารแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารที่เหมาะสำหรับกระต่ายในแต่ละช่วงวัยด้วยนะครับ

Back to Top