อาหารลูกกระต่าย และวิธีให้อาหารที่ถูกต้อง

อาหารลูกกระต่าย

สัตว์เลี้ยงเกือบทุกชนิด นิยมนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆส่วนหนึ่งเพื่อให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นคุ้นเคยกับคนเลี้ยงและฝึกนิสัยหรือพฤติกรรมต่างๆได้ง่าย กระต่าย เป็นสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมเลี้ยงอยู่ในลำดับต้นๆ การนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจึงต้องใส่ใจและดูแลเรื่องอาหารรวมถึงวิธีการให้อาหารลูกกระต่ายอย่างถูกต้องด้วย

อาหารลูกกระต่าย

1. การเลี้ยงด้วยนม

กระต่ายที่นำมาเลี้ยงหากยังไม่หย่านม ควรเลี้ยงด้วยนมสุนัขหรือนมแมว หากนมทั้งสองชนิดไม่มี อาจเลี้ยงด้วยนมแพะแทนได้ และควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงด้วยนมวัวหรือซีรีแลค เพราะอาจทำให้ลูกกระต่ายท้องอืดหรือท้องเสียได้ปริมาณการป้อนนมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุ และขนาดน้ำหนักตัวของลูกกระต่าย เช่น

  • กระต่ายแรกคลอดจนถึง 1 สัปดาห์ ควรป้อนนม 2-2.5 ml. ต่อครั้ง วันละ 2 เวลา
  • กระต่ายอายุ 1-2 สัปดาห์ ควรป้อนนม 5-7 ml. ต่อครั้ง วันละ 2 เวลา
  • กระต่ายอายุ 2-3 สัปดาห์ ควรป้อนนม 7-13 ml. ต่อครั้ง วันละ 2 เวลา และในช่วงสัปดาห์นี้ ควรหัดให้กระต่ายกินอาหารเม็ดและหญ้า โดยเริ่มจากปริมาณน้อยๆ
  • กระต่ายอายุ 3-6 สัปดาห์ ควรป้อนนม 13-18 ml. ต่อครั้ง วันละ 2 เวลา ในช่วงสัปดาห์นี้กระต่ายจะเริ่มกินอาหารเม็ดและหญ้าได้มากขึ้นเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ ก็จะเริ่มหย่านมได้

2. การเลี้ยงลูกกระต่ายด้วยอาหารเม็ด

ลูกกระต่ายจะเริ่มกินอาหารได้ตั้งแต่อายุได้ 2-3 สัปดาห์ คนเลี้ยงควรฝึกให้กระต่ายชินกับรสชาติของอาหารเม็ด อาจบดหยาบๆหรือพรมน้ำทำให้นุ่ม ก่อนให้กระต่ายกินเสริมคู่ไปกับนมวันละ 2 เวลา เวลาละ 1-2 ช้อนชา แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณหรือเริ่มให้กินเป็นเม็ดโดยไม่ต้องบด และเมื่ออายุได้ 6 สัปดาห์ กระต่ายที่หย่านมแล้วก็จะเริ่มกินอาหารเม็ดกระต่ายเสริมด้วยหญ้า

3. การเลี้ยงลูกกระต่ายด้วยหญ้าอัลฟัลฟ่า (Alfalfa)

หญ้าอัลฟัลฟ่า เป็นอาหารสำหรับกระต่ายที่ราคาค่อนข้างแพง แต่มีประโยชน์โดยเฉพาะลูกกระต่ายที่ไม่ได้กินนมแม่อัลฟัลฟ่า เป็นหญ้าที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูง ช่วงเล็กๆควรใส่หญ้าไว้ในกรงเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับลูกกระต่าย

ลูกกระต่ายสามารถกินหญ้าเป็นอาหารเสริมได้ทั้งวัน จนถึงอายุประมาณ 2-3 เดือนจึงลดเหลือให้เพียงมื้อเช้ามื้อเดียว นอกจากหญ้าอัลฟัลฟ่า ลูกกระต่ายกินหญ้าขนได้แต่ต้องล้างทำความสะอาดแล้วนำมาฉีกให้ลูกกระต่าย เวลาละ 1-2 ใบ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

การเลี้ยงลูกกระต่าย ควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการให้อาหารลูกกระต่ายด้วยผักและผลไม้โดยเด็ดขาด เนื่องจากพืชผักบางชนิดกินแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพของกระต่าย ต้องรอจนลูกกระต่ายอายุ 4 เดือนจึงเริ่มหัดให้กินผักผลไม้ และเลี้ยงตามวิธีเลี้ยงกระต่ายทั่วไป

Back to Top