อาหารที่เหมาะสำหรับกระต่ายในแต่ละช่วงวัย

อาหารกระต่ายแต่ละวัย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายๆ คนคิดว่าเลี้ยงง่าย เพราะอาหารหลักๆก็คือผักผลไม้  แต่ในความเป็นจริงกระต่ายกินอาหารยาก ผักและผลไม้บางชนิดไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายและบางชนิดก็ต้องควบคุมปริมาณการกิน เพราะอาจมีผลกระทบกับสุขภาพและระบบย่อยอาหารของกระต่ายได้

อาหารสำหรับกระต่ายในแต่ละช่วงวัย

ก่อนเรียนรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสำหรับกระต่ายในแต่ละช่วงวัย เรามาทำความเข้าใจกับการแบ่งช่วงวัยของกระต่ายกันก่อน เพื่อช่วยให้ดูแลอาหารของกระต่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อายุของกระต่ายเราแบ่งออกเป็นช่วงๆได้ดังนี้

  • กระต่ายวัยทารก หมายถึง ลูกกระต่ายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 1 เดือน
  • กระต่ายช่วงวัยเด็ก หมายถึง ลูกกระต่ายตั้งแต่วัย 1 เดือนหรือเริ่มหย่านม จนถึง 3 เดือน
  • กระต่ายรุ่น หมายถึง กระต่ายที่อยู่ในช่วงอายุ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
  • กระต่ายโตเต็มวัย หมายถึง กระต่ายที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ คือพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้
  • กระต่ายช่วงตั้งท้องและช่วงให้นมลูก
  • กระต่ายแก่ หมายถึง กระต่ายที่อยู่ในช่วงอายุ 4-5 ปี หรือช่วงที่พ้นวัยผสมพันธุ์แล้ว

อาหารที่เหมาะสมสำหรับกระต่าย

เมื่อแบ่งช่วงอายุของกระต่ายแล้ว ก็จะทำให้ดูแลและให้อาหารได้เหมาะสมสำหรับกระต่ายในแต่ละช่วงวัย ดังนี้

1. อาหารสำหรับกระต่ายวัยทารก ช่วงแรกคลอดระหว่าง 10-20 วันแรก ควรให้นมแม่เพียงอย่างเดียว และหลังจาก 20 วันไปแล้ว ลูกกระต่ายจะเริ่มกินอาหารเม็ดสำหรับลูกกระต่ายได้ ส่วนกระต่ายที่นำมาเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่หย่านมแม่  นมที่ใกล้เคียงกับนมแม่และหาได้ง่าย ได้แก่ นมแพะ

2. อาหารสำหรับกระต่ายวัยเด็กกระต่ายช่วงวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ร่างกายต้องการพลังงานมาก อาหารที่เหมาะสำหรับช่วงวัยนี้ ควรให้อาหารเม็ดสำหรับกระต่ายเด็กเสริมด้วยหญ้าแห้ง

3. อาหารของกระต่ายรุ่นช่วงนี้กระต่ายต้องการอาหารที่มีคุณค่าโปรตีนและแคลเซียมสูง ควรเริ่มให้กระต่ายกินหญ้าสด เช่น หญ้าขน โดยเอาเฉพาะยอดแล้วนำมาแช่ในน้ำยาล้างผักประมาณ 10 นาที จากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเพื่อขจัดสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายออกไป

4. อาหารกระต่ายโตเต็มวัยในช่วงนี้พัฒนาการต่างๆ จะถึงจุดคงที่แล้วอาหารสำหรับกระต่ายโตควรลดปริมาณโปรตีนลง และเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์มากคุมปริมาณอาหารเม็ดไว้ที่ 40-50 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ถ้าให้อาหารเม็ดมากไป จะอ้วน ทำให้อ่อนแอ ควรให้กินหญ้าสดและหญ้าแห้งแทน

5. อาหารกระต่ายช่วงตั้งท้องและช่วงให้นมลูก ช่วงนี้กระต่ายต้องการสารอาหารมากสำหรับบำรุงตัวเองและลูกในท้อง นอกจากให้อาหารสำหรับกระต่ายโต ควรเสริมโปรตีนและแคลเซียมด้วย Alfalfa เพิ่มปริมาณผักสด และควรเสริมเซอราลี่ให้ด้วย จะช่วยให้แม่กระต่ายสร้างน้ำนมได้ดีขึ้น

6. อาหารสำหรับกระต่ายแก่ อาหารที่เหมาะกับกระต่ายวัยนี้ ควรเป็นหญ้าต่าง ๆ เน้นแต่ไฟเบอร์เป็นหลัก และต้องดูแลให้อาหารใจคอยดูแลเอาใจใส่และเล่นด้วยเสมอๆ

ทราบการแบ่งช่วงวัยและอาหารที่เหมาะสำหรับกระต่ายในแต่ละช่วงวัยกันแล้ว คงช่วยให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงกระต่าย ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานะครับ

Back to Top