วิธีดูแลสุขภาพกระต่ายแต่ละช่วงวัย

สุขภาพกระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆน่ารัก ราคาไม่แพงหากศึกษาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของกระต่ายอย่างเข้าใจก็จะทำให้เลี้ยงดูได้ง่ายขึ้น สิ่งที่แตกต่างระหว่างการเลี้ยงกระต่ายและสัตว์เลี้ยงอื่นๆอย่างเช่น การเลี้ยงสุนัขหรือแมว ก็คือ กระต่ายไม่สามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้เพราะวงจรชีวิตเป็นสัตว์ถูกล่า จึงต้องเลี้ยงดูอย่างดี รวมถึงการดูแลสุขภาพกระต่ายในแต่ละช่วงวัยด้วย

วิธีดูแลสุขภาพกระต่ายแต่ละช่วงวัย

การดูแลสุขภาพและดูแลเรื่องโภชนาการของกระต่าย โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงวัย เริ่มตั้งแต่กระต่ายแรกคลอดจนถึงกระต่ายแก่ วิธีดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในแต่ละช่วงวัย ได้แก่

1. กระต่ายแรกคลอดจนถึงหย่านม

กระต่ายแรกเกิดจนถึงช่วงหย่านมหรืออายุประมาณ 45 วัน โดยช่วง แรกคลอดจนถึงวันที่ 15-20  ลูกกระต่ายจะกินนมแม่เพียงอย่างเดียว คนเลี้ยงต้องคอยสังเกตว่าแม่กระต่ายเลี้ยงลูกเป็นหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าลูกกระต่ายได้ดูดนมแม่หรือไม่ โดยดูที่ท้องของลูกกระต่าย หลังดูดนมท้องจะป่องและมองเห็นเส้นเลือดที่ผิวหนัง หากลูกกระต่ายตัวเหี่ยวแห้งลงเรื่อยๆ แสดงว่าไม่ได้ดูดนม แม่กระต่ายไม่ยอมเลี้ยงลูก ต้องดูแลด้วยการอนุบาลลูกกระต่าย ให้ลูกกระต่ายดื่มนมวัวหรือนมแพะแทนนมแม่ เมื่อพ้นจากช่วง 20 วันนี้ไปกระต่ายน้อยจะเริ่มกินอาหารเม็ดได้

2. การดูแลสุขภาพกระต่ายเด็ก

กระต่ายเด็กอยู่ในช่วงหย่านม จนถึงอายุ 3 เดือน เป็นช่วงวัยที่กำลังโตต้องการสารอาหารกลุ่มโปรตีน และแคลเซียมสูง เพื่อสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้าง การดูแลสุขภาพกระต่ายในช่วงนี้ควรให้อาหารเม็ดโปรตีนสูงคู่กับหญ้าแห้ง

3. การดูแลสุขภาพกระต่ายวัยรุ่น

กระต่ายช่วงวัยนี้อายุระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน กำลังมีพัฒนาการทางร่างกายต้องการอาหารที่มีคุณค่าโปรตีนและแคลเซียมสูงเช่นเดียวกับกระต่ายเด็ก แต่ระบบต่างๆในร่างกายเริ่มมีพัฒนาการและสมบูรณ์มากขึ้น เริ่มให้หญ้าสดที่หาได้ง่ายและหญ้าที่มีคุณค่าทางอาหารทีดีคือ หญ้าขนให้ตัดมาเฉพาะยอด มีใบ 3 – 4 ใบ ใน 1 ก้าน นำมาแช่ในน้ำยาล้างผัก ซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันกับน้ำยาล้างขวดนมเพื่อทำความสะอาดก่อนให้กระต่ายกิน

4. การดูแลสุขภาพกระต่ายโตเต็มวัย

กระต่ายโตเต็มวัยจะเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ เมื่อได้เกือบ 6 เดือน พัฒนาการต่างๆ จะถึงจุดคงที่แล้ว การดูแลสุขภาพกระต่ายเริ่มจากปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสำหรับกระต่ายโตลดปริมาณโปรตีนลงและเน้น ไฟเบอร์มากขึ้นควรผสมอาหารเม็ดสำหรับกระต่ายโต กับอาหารเม็ดเดิม แทรกเข้าไปวันละประมาณ 15 – 20 % จนครบ 1 สัปดาห์

5. การดูแลสุขภาพกระต่ายแก่

กระต่ายเป็นสัตว์ที่อายุยืนหากได้รับการเลี้ยงดูและดูแลสุขภาพอย่างดี จะอายุยืนประมาณ 10-15 ปี สำหรับกระต่ายเพศเมียเริ่มเป็นกระต่ายแก่ในช่วง 4 ปีขึ้นไป และกระต่ายเพศผู้จะเริ่มเป็นกระต่ายแก่ช่วงอายุ 5 ปีขึ้นไป พออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีอาการบ่งบอก เช่น เดินแล้วทรุดลง ชอบนอนนิ่งๆ มีอาการซึมไม่ยอมกินอะไร ตาแฉะ อาหารกระต่ายที่เหมาะกับกระต่ายวัยนี้ควรเป็นหญ้าต่างๆเน้นไฟเบอร์เป็นหลัก

วิธีดูแลสุขภาพกระต่ายแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง ทำได้ไม่ยากเพียงเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดก็สามารถทำให้กระต่ายมีสุขภาพที่ดีเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักสำหรับผู้เลี้ยงไปได้ตลอดอายุขัยของกระต่าย

Back to Top