ลูกกระต่ายคลอดแล้วตาย หรือสุขภาพไม่แข็งแรง มีสาเหตุจากอะไร

ลูกกระต่ายคลอดแล้วตาย

สำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงกระต่าย หรือคนที่ต้องหารายได้เสริมจากการขายลูกกระต่ายที่เพาะเลี้ยงไว้ อาจเคยประสบปัญหาลูกกระต่ายที่คลอดออกมาใหม่ๆแล้วตาย หรือคลอดออกมาแล้วสุขภาพไม่แข็งแรง นอกจากไม่สามารถขายได้แล้ว ยังเป็นภาระให้กับคนเลี้ยงอีกด้วย ปัญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

ลูกกระต่ายคลอดแล้วตายหรือไม่แข็งแรงเป็นเพราะอะไร

โดยทั่วไปแม่กระต่ายจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 30-35 วัน และเมื่อตั้งท้องได้ 4 สัปดาห์แม่กระต่ายก็จะเริ่มเตรียมตัวคลอด โดยกัดขนตัวเองสำหรับรองรังให้ความอบอุ่นกับลูก แม่กระต่ายหนึ่งตัวออกลูกครั้งละ 5-12 ตัว ลูกกระต่ายแรกคลอดจะยังไม่มีขนและไม่ลืมตา ส่วนสาเหตุที่ทำให้ลูกกระต่ายคลอดออกมาแล้วตายหรือไม่แข็งแรง ได้แก่

1. แม่กระต่ายคลอดแล้วไม่ยอมเลี้ยงลูก ไม่ให้นมลูก กรณีผู้เลี้ยงอาจนำลูกกระต่ายไปฝากแม่กระต่ายตัวอื่นเลี้ยงได้ แต่ควรเป็นแม่กระต่ายที่คลอดลูกในช่วงเดียวกัน หากไม่มีแม่กระต่ายตัวอื่นช่วยเลี้ยงผู้เลี้ยงสามารถนำมาเลี้ยงเองได้ โดยเลี้ยงด้วยนมที่ใกล้เคียงกับนมแม่อย่างเช่น นมแพะ

2. แม่กระต่ายยังไม่พร้อมสำหรับการมีลูก กรณีนี้แม่กระต่ายอาจผสมพันธุ์เร็วเกินไปหรือยังไม่โตเต็มวัย ทำให้ไม่พร้อมในการเลี้ยงลูก ควรให้กระต่ายผสมพันธุ์เมื่อมีอายุตั้งแต่ 5-6 เดือนขึ้นไป

3. แม่กระต่ายสุขภาพไม่ดีหรือไม่ได้รับการบำรุงดูแล ไม่มีน้ำนมให้ลูก ทำให้ลูกกระต่ายที่คลอดออกมาร่างกายไม่แข็งแรง เมื่อกินนมไม่เพียงพอก็อาจทำให้ลูกกระต่ายตายหรือสุขภาพไม่แข็งแรงได้

4. ช่วงที่แม่กระต่ายคลอดลูกไม่ได้ย้ายกระต่ายตัวผู้ออกไป เพราะเมื่อแม่กระต่ายคลอดลูกแล้วกระต่ายตัวผู้อาจไล่ผสมพันธุ์ ทำให้ทั้งพ่อหรือแม่กระต่ายเหยียบลูกตายได้ หรือในช่วงคลอดลูก แม่กระต่ายต้องเลี้ยงลูก การขังรวมกับตัวผู้อาจทำให้แม่กระต่ายเลี้ยงลูกได้ไม่ดีเพราะถูกรบกวนจากกระต่ายตัวผู้

5. ขาดการดูแลจากคนเลี้ยง การที่ลูกกระต่ายไม่แข็งแรงหรือตายในช่วงแรกคลอด อาจขาดการดูแลจากคนเลี้ยง เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ กรงเลี้ยงไม่เหมาะสม สภาพการเลี้ยงกระต่าย ความสะอาดของกรง และสภาพอากาศไม่เหมาะสำหรับกระต่าย

ปัญหาทั้ง 5 ข้อคือส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ลูกกระต่ายแรกคลอดตาย หรือเลี้ยงโตแล้วสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง  การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้หากเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกกระต่ายควรจับทำหมันตั้งแต่เริ่มโตเต็มวัย เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่พร้อมผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา

Back to Top