มูลกระต่าย 6 ลักษณะ ที่คนเลี้ยงควรรู้

มูลกระต่าย

การเลี้ยงกระต่ายไม่ใช่เรื่องของลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเท่านั้น ที่คนเลี้ยงควรเรียนรู้ ลักษณะของมูลกระต่ายหรืออึกระต่ายก็สามารถบ่งบอกอะไรให้กับคนเลี้ยงได้ เรามาดูกันว่าอึกระต่ายบอกอะไรได้บ้าง

มูลกระต่าย 6 ลักษณะ ที่คนเลี้ยงควรรู้

การขับถ่ายมูลของกระต่าย หากเราสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีอยู่หลายลักษณะ มูลกระต่ายแต่ละลักษณะยังบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่าง ดังนี้

1. มูลกระต่ายปกติทั่วไป

มูลกระต่ายมีลักษณะเป็นก้อนกลมสีน้ำตาลแข็งบ่งบอกว่ากระต่ายมีสุขภาพดี ได้รับสารอาหารที่มีไฟเบอร์ในระดับที่ดี ส่งผลให้กระต่ายมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วย

2. มูลกระต่ายลักษณะพวงองุ่น

มูลกระต่ายแบบพวงองุ่น จะมีกลิ่นแรงลักษณะนิ่มชื้นและเงาติดกันเป็นพวงคล้ายองุ่น มูลพวงองุ่นคือสารอาหารที่ลำไส้ของกระต่ายดูดซึมไม่หมด บางครั้งเราอาจเห็นกระต่ายกินมูลของตัวเอง นั้นคือกระต่ายกำลังกินอาหารเสริมจากมูลพวงองุ่น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

3. มูลสายสร้อย

มูลสายสร้อย ลักษณะคือเหมือนมีเส้นด้ายเชื่อมต่อกันระหว่างมูลแต่ละก้อน บ่งบอกให้คนเลี้ยงรู้ว่าขนที่หลุดร่วงของกระต่ายและกินเข้าไปพร้อมๆกับอาหาร ร่างกายกระต่ายสามารถขับออกมาได้การป้องกันหรือแก้ปัญหากระต่ายกินขนของตัวเองเข้าไป แก้ไขได้ด้วยการแปรงขนให้กระต่ายบ่อยๆเพื่อป้องกันขนหลุดร่วงปนไปกับอาหาร

4. มูลยาสีฟัน

มูลกระต่ายที่มีลักษณะคล้ายยาสีฟันถูกบีบออกมาจากหลอด บ่งบอกให้ผู้เลี้ยงรู้ว่าระบบขับถ่ายของกระต่ายกำลังมีปัญหา สิ่งแรกที่ควรทำคืองดอาหารเม็ดรวมถึงผักผลไม้สด ควรให้กระต่ายกินหญ้าแห้ง น้ำสะอาด และใบกระเพาะ 2-3 ก้านภายใน 6-8 ชั่วโมง กระต่ายยังไม่ถ่ายมูลเป็นก้อนปกติหรือยังไม่หยุดถ่ายมูลเป็นยาสีฟัน ควรพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

5. มูลเป็นน้ำ หรือเป็นเมือกปนน้ำ

กระต่ายที่ถ่ายมูลเป็นน้ำต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพราะเป็นอาการท้องเสียและอาจติดเชื้อทางเดินอาหาร ซึ่งมีอัตราการตายจากอาการท้องเสียของกระต่าย สูงที่สุดเมื่อเทียบกับอาการอื่นๆ

6. มูลเม็ดเล็กผิดปกติ

กระต่ายที่ถ่ายมูลเป็นเม็ดเล็กๆ เกิดจากการได้รับอาหารไม่เหมาะสมหรือกินอาหารประเภทแป้งมากเกินไป เป็นสัญญาณบ่งบอกความผิดปกติของลำไส้ส่วนปลาย เมื่อกระต่ายได้รับอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำ

การขับถ่ายมูลกระต่าย ถือเป็นเรื่องน่ารู้ที่คนเลี้ยงต้องคอยสังเกต หากพบกระต่ายขับถ่ายมูลที่มีลักษณะแบบใดแบบหนึ่งใน 6 แบบที่กล่าวมา ก็จะทำให้รู้ว่าสุขภาพกระต่ายในช่วงนั้นเป็นอย่างไร

Back to Top