นิสัยและพฤติกรรมกระต่ายเด็ก

พฤติกรรมกระต่ายเด็ก

การเลี้ยงกระต่ายส่วนใหญ่ซื้อมาเลี้ยงเป็นคู่ตั้งแต่ยังเป็นกระต่ายตัวเล็กๆ หากหย่านมแล้วจะเรียกว่ากระต่ายเด็ก นิสัยและพฤติกรรมกระต่ายเด็กจะเหมือนหรือคล้ายๆกันทุกสายพันธุ์ ทั้งลูกกระต่ายไทยและกระต่ายแคระตัวเล็ก ส่วนจะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมอย่างไร เรามาหาคำตอบจากบทความนี้กันเลยครับ

นิสัยและพฤติกรรมกระต่ายเด็ก

1. ลักษณะนิสัยกระต่ายเป็นสัตว์กินหญ้า แต่คนเลี้ยงส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชผักเป็นอาหาร ซึ่งความจริงผักผลไม้บางชนิดกระต่ายกินเข้าไปแล้วยังทำให้ท้องอืดและอาจตายได้

2. นิสัยของกระต่ายเด็กชอบที่จะนอนนิ่งๆมากกว่าวิ่งเล่น เมื่อซื้อกระต่ายเด็กมาเลี้ยงใหม่ๆอาจเข้าใจผิดว่ากระต่ายป่วยหรือมีอาการผิดปกติ  แต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมการนอนนิ่งๆมากกว่าวิ่งเล่นเป็นนิสัยโดยทั่วไปของลูกกระต่าย

3. กระต่ายเด็กเวลาเดินไม่ค่อยมั่นคง ขายังไม่แข็งแรงดี เดินต้วมเตี้ยมเพราะขาหลังยังยืดได้ไม่เต็มที่ หลายคนจะถูกหลอกให้ซื้อลูกกระต่ายขนาดใหญ่หรือขนาดกลางมาเลี้ยงโดยหลอกว่าเป็นกระต่ายแคระ หากพิจารณาพฤติกรรมกระต่ายเด็กอย่างเข้าใจ จะแก้ปัญหานี้ได้ดี

4. กระต่ายเด็กจะมีขนอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่เวลากินอาหารจะเหมือนไม่สามารถกัดแทะอาหารได้ แต่เป็นลักษณะพฤติกรรมของกระต่ายเด็กทั่วๆไป

5. กระต่ายไม่ชอบให้อุ้มด้วยการดึงหู  ดังนั้น การอุ้มกระต่ายด้วยการดึงหูจึงเป็นความเชื่อแบบผิดๆ

6. กระต่ายแต่ละตัวจะมีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน การนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจะทำให้เรียนรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมกระต่ายตัวนั้นๆได้ดีกว่าการนำมาเลี้ยงเมื่อโตแล้ว

7. กระต่ายที่อายุระหว่าง 1-3 เดือน ห้ามให้กินผักและผลไม้โดยเด็ดขาดเพราะระบบย่อยยังไม่ดีอาจทำให้ท้องเสียหากมีอาการที่รุนแรงอาจทำให้กระต่ายเด็กตายได้

8. กระต่ายเด็กสามารถฝึกให้ฉี่หรือขับถ่ายเป็นที่ได้ โดยให้เอาห้องน้ำกระต่ายไปวางไว้ที่ๆชอบฉี่ประจำ เอาทิชชู่หรือผ้าเช็ดฉี่แล้วไปไว้ในห้องน้ำ จับกระต่ายไปดมเพื่อให้รับรู้กลิ่น ถ้าเห็นทำท่าจะฉี่ให้รีบอุ้มกระต่ายไปไว้ที่ห้องน้ำ

9. กระต่ายเป็นสัตว์กลางคืน ถึงแม้จะเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กก็จะออกมากระโดดหรือวิ่งเล่น กัดแทะสิ่งของในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่คนเลี้ยงกำลังพักผ่อน เมื่อรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกกระต่ายแล้ว และไม่ต้องกวนให้เสียงมารบกวนเวลาพักผ่อน ต้องจัดสถานที่เลี้ยงหรือวางกรงกระต่ายไว้ให้ห่างไกลจากห้องนอน

การเลี้ยงกระต่ายหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆหากเราเรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น ก็จะช่วยให้ดูแลและเลี้ยงดูได้อย่างถูกต้อง ทำให้กระต่ายมีชีวิตที่ยืนยาวได้เหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

Back to Top