เรื่องของกระต่ายที่หลายคนไม่รู้

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์ที่เกี่ยวพันกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร แต่ในปัจจุบันกระต่ายได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ เป็นสัตว์สวยงามที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่น เป็นเพื่อนคลายเหงา และยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงไว้เพื่อรับประทานเนื้อหรือเพาะพันธุ์ขายเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง

เรื่องของกระต่ายที่หลายคนไม่รู้

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประเภทสัตว์เลือดอุ่นที่มีขนาดเล็ก มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีมาก ลักษณะเด่นของกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีขนปุกปุยทั่วลำตัว หางกลมสั้น ใบหูยาวเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น มีความว่องไวปราดเปรียวมากในการระแวดระวังภัย กระต่ายมีระบบการมองเห็นดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นมาก เพราะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืน แต่มองเห็นได้เพียงแค่ 2 สีเท่านั้น คือ สีเขียวและสีน้ำเงิน

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของกระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะและกินพืชเป็นอาหารเท่านั้น อาหารกระต่ายได้แก่ หญ้า และพืชผักชนิดต่างๆมักอาศัยอยู่ในที่ราบโล่งที่เป็นทุ่งหญ้ามากกว่าป่าทึบ โดยขุดโพรงใต้ดินเป็นรังและที่อยู่อาศัย กระต่ายเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์เร็วปีหนึ่งๆ กระต่ายสามารถออกลูกได้ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 ตัว กระต่ายเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย

ตามธรรมชาติของกระต่าย ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายป่าหรือกระต่ายบ้าน จะมีพฤติกรรมกินมูลของตัวเองที่ขับถ่ายออกมา ลักษณะของมูลจะติดกันเป็นพวงหรือเรียกว่ามูลพวงองุ่น ซึ่งมีสารอาหารที่กระต่ายกินเข้าไปอีกครั้งเพื่อดูดซึมสารอาหารที่ยังย่อยหรือดูดซึมสารอาหารไปใช้ไม่หมด

วงจรชีวิตของกระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์ที่อยู่สุดปลายของห่วงโซ่อาหาร เป็นสัตว์ผู้ถูกล่าและเป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อ เช่น หมา แมว เสือชนิดต่างๆ ชะมด พังพอน นก รวมถึงเป็นอาหารของงูที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น งูเหลือมหรืองูหลาม ปกติกระต่ายจะมีอายุประมาณ 10 ปี

ชนิดของกระต่าย

กระต่ายที่มีอยู่ทั่วโลกจะมี 58 ชนิด ในจำนวนนี้ 44 ชนิด อยู่ในวงศ์กระต่ายธรรมดา และอีก 14 ชนิด อยู่ในวงศ์กระต่ายหูสั้น กระต่ายที่นิยมนำมาเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกระต่ายในวงศ์กระต่ายธรรมดา และยังมีด้วยกันหลายชนิดและหลายลักษณะ การแบ่งสายพันธุ์ของกระต่ายมักใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้แก่ กระต่ายแคระ กระต่ายขนาดเล็ก กระต่ายขนาดกลาง และกระต่ายขนาดใหญ่

การนำกระต่ายมาเป็นสัตว์เลี้ยง ได้รับความนิยมมากรองจากการเลี้ยงหมาแมว และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียมและอพาร์ทเม้นท์ เพราะเป็นสัตว์ที่สามารถนำมาเลี้ยงดูได้ โดยไม่รบกวนหรือก่อความรำคาญให้กับบุคคลอื่นๆ

Back to Top