ความแตกต่างระหว่างกระต่ายป่าและกระต่ายเลี้ยง

กระต่ายป่าและกระต่ายเลี้ยง

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีหลายสายพันธ์ุ แยกเป็นกระต่ายป่าและกระต่ายบ้านหรือกระต่ายเลี้ยง ในส่วนของกระต่ายเลี้ยงก็ยังมีทั้งเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นเพื่อนคลายเหงาและเลี้ยงแบบเศรษฐกิจ หมายถึงการเลี้ยงไว้ขายเนื้อ โดยทั่วไปกระต่ายทุกสายพันธุ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน หากไม่ศึกษาอย่างจริงจังอาจแยกไม่ออกว่ากระต่ายป่าและกระต่ายเลี้ยงแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างกระต่ายป่าและกระต่ายเลี้ยง

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ 50 ล้านปีมาแล้วในทวีปเอเชียและอเมริกาเหนือ และกระจายพันธุ์ไปทุกภูมิภาคทั่วโลกยกเว้นโอเชียเนียและทวีปออสเตรเลีย ในวงศ์ของกระต่าย จะแบ่งเป็นกระต่ายบ้านและกระต่ายป่า ในประเทศไทยพบมีเพียงชนิดเดียว คือกระต่ายป่า มีเขตกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำจินด์วินในพม่า ไทย กัมพูชา ตอนใต้ของลาวและเวียดนาม ลักษณะของกระต่ายป่าและกระต่ายบ้านมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้

1. กระต่ายป่า

กระต่ายป่าจะชอบอาศัยอยู่ในพื้นโล่งเช่นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ตามพื้นที่ต่ำหรือตามชายป่าใกล้แหล่งน้ำ วงจรชีวิตจะออกหากินหากินเวลากลางคืน ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งเช้า อาหารหลักของกระต่ายป่าคือหญ้า และเปลือกไม้  กระต่ายป่ามีนิสัยชอบวิ่งหนีศัตรูมากกว่าจะซุกซ่อนในโพรงและชอบอยู่โดดเดี่ยว

การผสมพันธุ์ กระต่ายป่าในซีกโลกภาคเหนือจะเริ่มผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ส่วนกระต่ายป่าในเขตร้อนจะผสมพันธุ์ได้ตลอดปี กระต่ายป่าออกลูกปีละ 2-4 ครั้ง ครั้งละ 1-9 ตัว ตั้งท้องนานประมาณ 35-40 วัน กระต่ายป่าออกลูกบนพื้นดินในพงหญ้ารก ลูกที่ออกมามีขนปกคลุมตัวและตาเปิดตั้งแต่แรกเกิดหลังคลอดเพียงหนึ่งวันก็สามารถเดินได้ ในธรรมชาติกระต่ายป่ามีอายุประมาณ 6 ปี

2. กระต่ายบ้านหรือกระต่ายเลี้ยง

กระต่ายที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่น จะเป็นกระต่ายขนาดกลางและขนาดเล็กหรือกระต่ายแคระ มีหลายชนิดและหลายสีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของกระต่ายเลี้ยงจะแตกต่างจากกระต่ายป่า เช่น กระต่ายเลี้ยงชอบซุกซ่อนในโพรงหรือในที่ปลอดภัยมากกว่าออกมาวิ่งเล่นในที่พงหญ้าหรือที่โล่ง แรกคลอดลูกกระต่ายยังไม่มีขนและไม่ลืมตาจนกว่าจะมีอายุได้ 10 วัน

กระต่ายเลี้ยงเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่เป็นฝูงหรืออยู่เป็นคู่ แตกต่างจากกระต่ายป่า แต่จะหากินในเวลากลางคืนและนอนในตอนกลางวันเช่นเดียวกับกระต่ายป่า พฤติกรรมการนอนของกระต่ายเลี้ยงจะนั่งนิ่งๆโดยไม่หลับตา เพราะเป็นสัตว์ที่หวาดระแวงและระมัดระวังตัวตลอดเวลา กระต่ายเลี้ยงออกลูกได้ปีละ 3-5 ครอก ครอกละ 5-6 ตัว โดยปกติจะมีอายุขัยประมาณ 10 ปี

ทราบความแตกต่างของกระต่ายป่ากับกระต่ายเลี้ยงกันแล้ว สำหรับคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงกระต่ายควรศึกษาข้อมูลของกระต่ายแต่ละสายพันธุ์ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อมาเลี้ยง เพราะแต่ละสายพันธุ์มีพฤติกรรมและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน

Back to Top