กระต่ายก้าวร้าว เกิดจากอะไร

กระต่ายก้าวร้าว

สัตว์เลี้ยงหลายประเภทที่คนนิยมนำมาเลี้ยง เพราะความน่ารักมีนิสัยขี้อ้อนช่างประจบ และมีบุคลิกลักษณะนิสัยเฉพาะตัวที่ทำให้คนเลี้ยงรู้สึกเพลิดเพลิน กระต่ายเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีความน่ารัก มีหลายขนาด ลักษณะส่วนใหญ่ร่าเริงไม่ดุและเลี้ยงง่าย แต่ผู้เลี้ยงบางคนมีปัญหากระต่ายก้าวร้าว สาเหตุเกิดจากอะไร เรามาหาคำตอบพร้อมๆกัน

กระต่ายก้าวร้าว เกิดจากอะไร

ปกติกระต่ายเป็นสัตว์ที่ร่าเริงเป็นมิตรกับคนเลี้ยงและคุ้นเคยกับคนง่ายไม่ก้าวร้าว แต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นธรรมชาติของกระต่าย เช่น การแสดงอาณาเขตของตัวเอง แสดงความเป็นเจ้าของหากผู้เลี้ยงไม่เข้าใจอาจคิดว่าเป็นการแสดงความก้าวร้าว ควรแยกพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือมีนิสัยดุไม่เป็นมิตรกับคนออกจากพฤติกรรมตามธรรมชาติของกระต่าย ซึ่งลักษณะความก้าวร้าวอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

1. พฤติกรรมห่วงถิ่นหรือแสดงอาณาเขตของตัวเอง กระต่ายจะแสดงอำนาจโดยการฉี่ไปทั่ว และฉี่ไปที่กรงของกระต่ายตัวอื่นๆ

2. การแสดงอำนาจด้วยการงับกรง หรืองับกระต่ายตัวอื่นๆที่เข้ามาใกล้

3. แสดงพฤติกรรมหวงของกิน

สาเหตุพฤติกรรมความก้าวร้าวที่เกิดจากการเลี้ยงดู

อาการก้าวร้าวของกระต่าย นอกจากเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การสร้างอาณาเขต การแสดงอำนาจ หรือมีพฤติกรรมหวงของกิน ยังมีลักษณะความก้าวร้าวที่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง เช่น

1. เกิดจากความเครียด เช่น เครียดจากสภาพแวดล้อม หรือที่อยู่คับแคบสกปรก

2. ความก้าวร้าวที่เกิดจากความกลัว เช่น ปล่อยให้สัตว์อื่นที่เป็นศัตรูของกระต่ายเข้ามารบกวน ทำให้กระต่ายตื่นกลัวบ่อยๆจนกลายเป็นความหวาดระแวงและแสดงอาการก้าวร้าวออกมา

3. เกิดจากความตกใจ เช่น การหยอกหรือเล่นแรงๆจากคนแปลกหน้า ทำให้กระต่ายกัดหรืองับ พฤติกรรมความก้าวร้าวในลักษณะนี้ อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจ

4. พฤติกรรมความก้าวร้าวที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

5. ความก้าวร้าวที่เกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของเจ้าของ เช่น ขัดใจทำให้กระต่ายหงุดหงิดหรือตามใจมากเกินไป

วิธีแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวของกระต่าย

ก่อนที่จะหาวิธีแก้ไข เมื่อกระต่ายที่เลี้ยงไว้มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้เลี้ยงต้องรู้ก่อนว่าลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไร เช่นลักษณะตามธรรมชาติก็ไม่ต้องวิตกกังวล หากมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดจากการเลี้ยงดู ต้องวิเคราะห์และพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูเป็นอย่างไร ไม่ควรเล่นหรือหยอกอย่างรุนแรง หลีกเลี่ยงการทำให้กระต่ายตื่นตกใจ หากมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆควรแยกพื้นที่สำหรับเลี้ยงกระต่ายให้ห่างไกลจากการรบกวนของสัตว์เลี้ยวอื่นๆ

พฤติกรรมก้าวร้าวของสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูด้วยการตามใจ หากไม่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงก้าวร้าวควรเลี้ยงด้วยความเมตตาเอ็นดู เล่นกับกระต่ายด้วยความอ่อนโยน ฝึกสอนอย่างใจเย็นและต้องใช้เวลา ก็จะป้องกันการมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้

Back to Top